logo hearme

Người dùng có thể download các phần mềm và tài liệu sau:

Quản trị trải nghiệm khách hàngTủ sách quản trị trải nghiệm khách hàng

 1. eBooks: Những điều cần biết về Net Promoter Score
 2. eBooks: Hướng dẫn đo lường hài lòng khách hàng
 3. eBooks: Trải nghiệm khách hàng - Customer Experience CX
 4. eBooks: Hướng dẫn sử dụng hearme - version 2.0.0

Hearme for DevelopersTài liệu hướng dẫn lập trình

Tài liệu/Docmunent: Hearme for Developers APIs version 2.0.0

User guide Hướng dẫn lắp đặt

 1. Hướng dẫn lắp đặt máy đứng loại SMB-*: User-Manual_SMB
 2. Hướng dẫn lắp đặt máy để bàn loại DMB-*: User-Manual_DMB
 3. Hướng dẫn lắp đặt máy để bàn loại DAL-*: User-Manual_DAL

User guide Catalue sản phẩm

Thiết bị đầu cuối: hearme_device_2017

hearme Phần mềm quản trị

 1. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labsofthings.hearme
 2. iOS: https://itunes.apple.com/us/app/hearme/id1281263555?ls=1&mt=8

hearme station Phần mềm hearme station

 1. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.hearme.device
 2. iOS: https://itunes.apple.com/us/app/hearme-station/id1296273750?mt=8

Phiên bản cũ

Hearme Station v1.4.2