logo hearme

Người dùng có thể download các phần mềm và tài liệu sau:

Quản trị trải nghiệm khách hàngTủ sách quản trị trải nghiệm khách hàng

E-Books 1: Những điều cần biết về Net Promoter Score

User guide

E-Books 2: Hướng dẫn đo lường hài lòng khách hàng

User guide

E-Books 3: Trải nghiệm khách hàng - Customer Experience CX

User guide

E-Books 4: Hướng dẫn sử dụng hearme - version 2.0.0

User guide

E-Books 5: Chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm - version 1.0

User guide

Hearme for DevelopersTài liệu hướng dẫn lập trình

 1. Tài liệu lập trình đầy đủ: Hearme for Developers APIs version 2.0.1
 2. Tài liệu tích hợp cho kênh online: Hearme for online channel 2.0.1
 3. Tài liệu tích hợp cho Kiosk: Hearme for Kiosk channel 2.0.1

User guide Hướng dẫn lắp đặt

 1. Hướng dẫn lắp đặt máy đứng loại SMB-*: User-Manual_SMB
 2. Hướng dẫn lắp đặt máy để bàn loại DMB-*: User-Manual_DMB
 3. Hướng dẫn lắp đặt máy để bàn loại DAL-*: User-Manual_DAL
 4. Hướng dẫn lắp đặt máy đứng loại SBS-*: User-Manual SBS
 5. Hướng dẫn lắp đặt máy banner máy để sàn: User-Manual banner

User guide Catalue sản phẩm

Thiết bị đầu cuối: hearme_device_2017

hearme Phần mềm quản trị

 1. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labsofthings.hearme
 2. iOS: https://itunes.apple.com/us/app/hearme/id1281263555?ls=1&mt=8

hearme station Phần mềm hearme station

 1. Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.hearme.device
 2. iOS: https://itunes.apple.com/us/app/hearme-station/id1296273750?mt=8

Phiên bản cũ

 1. Hearme Station v1.4.2
 2. Hearme Station v2.3.0