Tìm hiểu hệ thống

Khách hàng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về sản phẩm, cách thức vận hành, chi phí sử dụng, cách thức sử dụng hệ thống... qua website: http://hearme.vn/ hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.

Đăng ký tài khoản và cấu hình hệ thống

Khách hàng cần đăng ký tài khoản rồi đăng nhập vào hệ thống hearme tại địa chỉ: http://hearme.vn/user

Sử dụng hệ thống quản trị để khai báo thông tin chung, khảo sát, nhóm thiết bị, tạo thiết bị khảo sát. Tham khảo hướng dẫn sử dụng hệ thống quản trị ở phần sau.

Mỗi thiết bị khảo sát logic được tạo ra ở bước này sẽ có mã và mật khẩu dùng để đăng nhập cho thiết bị vật lý (thực hiện ở bước tiếp theo).

Chọn và lắp đặt thiết bị

Khách hàng có ba lựa chọn đầu tư thiết bị đầu cuối:

  1. Trang bị máy tính bảng hoặc điện thoại di động có thể cài đặt phần mềm hearme station (chạy trên hệ điều hành iOS hoặc Android).
  2. Hoặc khách hàng đã có thiết bị phù hợp như trường hợp 1, trang bị thêm hộp giá đỡ kiêm hộp bảo vệ máy tính bảng.
  3. Hoặc mua trọn bộ thiết bị bao gồm: hộp đựng máy tính bảng, máy tính bảng, dây cáp nguồn nối dài. Trường hợp này, chúng tôi sẽ cài đặt sẵn phần mềm cho khách hàng.

Tham khảo thiết bị tại: http://hearme.vn/shop/vi

Nếu đặt máy ở vị trí công cộng cố định, tùy thuộc vào thiết kế không gian tại vị trí đặt máy, doanh nghiệp có thể chọn thiết bị giá đỡ bảo vệ phù hợp như sau:

  • Dạng đứng: máy đặt trên sàn, cao 1,2 m
  • Dạng để bàn: chân đế vững chắc, đặt trên bàn, cao 31 cm
  • Gài tường: tất cả các mẫu đứng và để bàn có thể tháo thân máy để gài riêng hộp thiết bị vào tường.

Thiết bị hearme đặt trên bàn Thiết bị hearme đặt trên bàn DMS-96

Thiết bị hearme đặt trên bàn Thiết bị hearme đặt trên bàn DAS-96

Thiết bị hearme đặt trên bàn Thiết bị hearme đứng đặt trên sàn

Thiết bị hearme đặt trên bàn Gửi phản hồi qua thiết bị hearme SMS-96

Tham khảo các bước lắp đặt thiết bị tại tài liệu trong hộp hoặc bằng file điện tử:

  1. Hướng dẫn lắp đặt máy đứng loại SMB-*: User-Manual_SMB
  2. Hướng dẫn lắp đặt máy để bàn loại DMB-*: User-Manual_DMB
  3. Hướng dẫn lắp đặt máy để bàn loại DAL-*: User-Manual_DAL

Trong cả ba trường hợp trên, khách hàng tự cài đặt kết nối Internet cho máy tính bảng qua wifi hoặc sim 3g.

Tiếp theo khách hàng thực hiện các bước cài đặt và cấu hình phần mềm theo hướng dẫn ở mục phần mềm hearme station.

Chạy khảo sát

Sử dụng hệ thống quản trị để quản lý và cấu hình khảo sát cho thiết bị, cập nhật thay đổi thông tin câu hỏi khảo sát.

Để biết chi tiết sử dụng, tham khảo mục: Quản trị hệ thống

Theo dõi báo cáo

Theo dõi dữ liệu phản hồi và báo cáo phân tích trên hệ thống hearme

Hỗ trợ

Yêu cầu hỗ trợ online, qua điện thoại hoặc thông qua đội ngũ kỹ thuật viên