logo hearme

Mô hình khảo sát

Tùy thuộc vào mỗi chiến dịch và mục đích khảo sát, doanh nghiệp có thể tạo ra những khảo sát khác nhau bằng cách chọn loại chỉ số và đặt câu hỏi phù hợp.

Quản lý khảo sát

 • Các khảo sát chính

  • CSAT (Customer Satification Score) - Chỉ số sư hài lòng của khách hàng
  • NPS (Net Promoter Score) - Chỉ số khách hàng thiện cảm
  • CES (Customer Effort Score)- Chí số nỗ lực của khách hàng
 • Các khảo sát phụ

  • Chọn Nhiều (Multi-factor selection): Khảo sát cho phép có nhiều lựa chọn/ checkbox
  • Chọn một (Exclusive- factor selection): Khảo sát cho một lựa chọn/loại trừ
  • Câu hỏi mở (Text survey): Khảo sát dạng chữ
  • Liên hệ ( Contact Form): Nhập thông tin liên hệ
 • Khảo sát tổng hợp

  • Tổng hợp (Mixed Survey): Cho phép ghép nhóm các khảo sát thành một khảo sát.

Lưu ý:

 • Để có thể sử dụng bạn cần "kích hoạt" khảo sát trong phần "Cập nhật".

 • Cần nhập cả phần câu hỏi Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Video giới thiệu các loại khảo sát

Check-list cấu hình

 1. Lập danh sách các câu hỏi cần thiết
 2. Tạo các câu hỏi khảo sát
 3. Tạo khảo sát tổng hợp chứa các câu hỏi khảo sát con
 4. Tạo nhóm khảo sát
 5. Tạo thiết bị
 6. Kết nối thiết bị vào hệ thống

Quản lý khảo sát

Để tạo một khảo sát bạn truy cập vào tài khoản. Trên trang "Quản lý khảo sát" bạn chọn thêm mới

Khảo sát CSAT

Khảo sát CSAT

 • "Câu hỏi ý kiến phản hồi" bạn có thể bỏ trống

Kết quả hiển thị

Giao diện CSAT

Để thay biểu tượng mặt cười, bạn có thể tạo một bộ sưu tập có 5 hình ảnh. Thể hiện cho cảm xúc từ " Rất không hài lòng" đến "Rất hài lòng".

Trong phần cập nhật thông tin của khảo sát CSAT, Trọng mục bộ sưu tập, Bạn lựa chọn tên bộ sưu tập chứa các biểu tượng cảm xúc mới.

Thay đổi biểu tượng mặt cười

Khảo sát NPS

Khảo sát NPS

 • "Câu hỏi ý kiến phản hồi" bạn có thể bỏ trống

Kết quả hiển thị

Giao diện NPS

Khảo sát CES

Khảo sát CES

 • "Câu hỏi ý kiến phản hồi" bạn có thể bỏ trống

Kết quả hiển thị

Giao diện CES

Thêm khảo sát thành phần

Khảo sát thành phần hay còn gọi là các khảo sát con. Được sử dụng khi rẽ nhánh khảo sát. Các khảo sát NPS, CSAT, CES thường được chia làm 2 phần: Đánh giá xấu ( Không hài lòng ) và đánh giá tốt ( Hài lòng).

* Lưu ý: 
- Khảo sát NPS không thể thêm khảo sát CSAT làm khảo sát con.

Thêm khảo sát thành phần

Sau đó bạn lựa chọn khảo sát con cho từng trường hợp tốt/kém.

khảo thành phần

Khảo sát nhiều lựa chọn

Khảo sát mfs

Kết quả

Giao diện mfs

Khảo sát nhiêu lựa chọn có hình ảnh

Giao diện mfs

Khảo sát một lựa chọn

Khảo sát efs

Kết quả

Giao diện efs

Khảo sát 1 lựa chọn/ loại trừ có hình ảnh.

Giao diện efs

Khảo sát dạng đánh giá

Khảo sát rating

Kết quả

Giao diện rating

Khảo sát dạng đánh giá có hình ảnh

Giao diện rating

Thay đổi thứ tự câu hỏi phụ trong khảo sát con.

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi trình tự các câu hỏi phụ theo ý muốn.

Cập nhật câu hỏi phụ

Bạn có thế sử dụng chuột kéo thả để thay đổi vị trị câu hỏi ở cột “STT”. Hoặc Bạn muốn ẩn các tiêu chí không còn phù hợp nữa khỏi khảo sát, Bạn có thể thay đổi tại cột “Trạng thái”. Các ô tối màu sẽ bị ẩn đi, các ô xanh dương sẽ được hiển thị. Sau đó chọn “cập nhật” để lưu thông tin.

Thứ tự câu hỏi phụ

Khảo sát dạng text

Khảo sát text

Giao diện text

Khảo sát liên hệ

Trong một bảng khảo sát, nếu bạn muốn khách hàng để lại thông tin trên một trang riêng. Bạn có thể tạo thêm khảo sát "Liên hệ"

Bước 1: truy cập “Quản lý khảo sát” chọn “Thêm mới”

Khảo sát liên hệ

Bước 2: Chọn trường hiển thị và thuộc tích cho câu hỏi.

Khảo sát liên hệ 2

Để thay đổi câu hỏi hoặc muốn thêm hoặc ẩn bớt các trường thông tin liên hệ của khách hàng như số điện thoại, Email hay địa chỉ. Bạn vào cập nhật khảo sát là được.

Cập nhật liên hệ

Khảo sát tổng hợp.

Khảo sát mix_survey

Khảo sát tổng hợp hay Mixed surveys là một khảo sát trong đó sẽ chứa tất cả các loại khảo sát trên.

Bạn có thể sử dụng trong trường hợp mà có nhu cầu hỏi khách hàng nhiều câu hỏi khác nhau.

Bằng cách sắp xếp các khảo sát con Bạn đã tạo ra một quy trình khảo sát linh hoạt

Để thêm các khảo sát thành phần vào Mixed surveys bạn chọn menu ở cuối khảo sát, chọn tiếp "Khảo sát thành phần".

Quản lý khảo sát

Chọn list để hiện ra các khảo sát bạn có thể thêm, chọn thêm để cập nhật

Quản lý khảo sát

Muốn thay đổi thứ tự các khảo sát, bạn chỉ cần kéo thả đúng theo vị trí bạn mong muốn, hệ thống sẽ tự động cậm nhật.