logo hearme

Mô hình khảo sát

Tùy thuộc vào mỗi chiến dịch và mục đích khảo sát, doanh nghiệp có thể tạo ra những khảo sát khác nhau bằng cách chọn loại chỉ số và đặt câu hỏi phù hợp.

Quản lý khảo sát

 • Các khảo sát chính

  • CSAT - Đo lường sự hài lòng
  • NPS Net Promoter Score - Chỉ số khách hàng thiện cảm
  • CES Customer Effort Score - Chí số nỗ lực của khách hàng
 • Các khảo sát con

  • Multi-factor selection: Khảo sát cho phép có nhiều lựa chọn/ checkbox
  • Exclusive- factor selection: Khảo sát cho một lựa chọn/loại trừ
  • Text survey: Khảo sát dạng chữ
 • Khảo sát tổng hợp

  • Mixed Survey: Cho phép ghép nhóm các khảo sát thành một khảo sát.

Lưu ý:

 • "Câu hỏi ý kiến phản hồi" bạn có thể bỏ trống
 • Cần nhập cả phần câu hỏi tiếng việt và tiếng anh.

Quản lý khảo sát

Để tạo một khảo sát bạn truy cập vào tài khoản. Trên trang "Quản lý khảo sát" bạn chọn thêm mới

Khảo sát CSAT

Khảo sát CSAT

Kết quả hiển thị

Giao diện CSAT

Để thay biểu tượng mặt cười, bạn có thể tạo một bộ sưu tập có 5 hình ảnh. Thể hiện cho cảm xúc từ " Rất không hài lòng" đến "Rất hài lòng".

Trong phần cập nhật thông tin của khảo sát CSAT, Trọng mục bộ sưu tập, Bạn lựa chọn tên bộ sưu tập chứa các biểu tượng cảm xúc mới.

Thay đổi biểu tượng mặt cười

Khảo sát NPS

Khảo sát NPS

Kết quả hiển thị

Giao diện NPS

Khảo sát CES

Khảo sát CES

Kết quả hiển thị

Giao diện CES

Thêm khảo sát thành phần

* Lưu ý: 
- Mỗi trường hợp tốt/kém chị được lựa chọn 1 khảo sát con.
- Khảo sát NPS không thể thêm khảo sát CSAT làm khảo sát con.

Thêm khảo sát thành phần

Sau đó bạn lựa chọn khảo sát con cho từng trường hợp tốt/kém.

khảo thành phần

Khảo sát nhiều lựa chọn

Khảo sát mfs

Kết quả

Giao diện mfs

Khảo sát nhiêu lựa chọn có hình ảnh

Giao diện mfs

Khảo sát một lựa chọn

Khảo sát efs

Kết quả

Giao diện efs

Khảo sát 1 lựa chọn/ loại trừ có hình ảnh.

Giao diện efs

Khảo sát dạng đánh giá

Khảo sát rating

Kết quả

Giao diện rating

Khảo sát dạng đánh giá có hình ảnh

Giao diện rating

Khảo sát dạng text

Khảo sát text

Giao diện text

Khảo sát tổng hợp.

Khảo sát mix_survey

Khảo sát tổng hợp hay Mixed surveys là một khảo sát trong đó sẽ chứa tất cả các loại khảo sát trên.

Bạn có thể sử dụng trong trường hợp mà có nhu cầu hỏi khách hàng nhiều câu hỏi khác nhau.

Bằng cách sắp xếp các khảo sát con Bạn đã tạo ra một quy trình khảo sát linh hoạt

Để thêm các khảo sát thành phần vào Mixed surveys bạn chọn menu ở cuối khảo sát, chọn tiếp "Khảo sát thành phần".

Quản lý khảo sát

Chọn list để hiện ra các khảo sát bạn có thể thêm, chọn thêm để cập nhật

Quản lý khảo sát

Muốn thay đổi thứ tự các khảo sát, bạn chỉ cần kéo thả đúng theo vị trí bạn mong muốn, hệ thống sẽ tự động cậm nhật.