logo hearme

Mô hình khảo sát

Tùy thuộc vào mỗi chiến dịch và mục đích khảo sát, doanh nghiệp có thể tạo ra những khảo sát khác nhau bằng cách chọn loại chỉ số và đặt câu hỏi phù hợp.

Quản lý khảo sát

 • Các khảo sát chính

  • CSAT (Customer Satification Score) - Chỉ số sư hài lòng của khách hàng
  • NPS (Net Promoter Score) - Chỉ số khách hàng thiện cảm
  • CES (Customer Effort Score)- Chí số nỗ lực của khách hàng
  • FLX - Khảo sát với thang điểm linh hoạt từ 1 đến 11
 • Các khảo sát phụ

  • Chọn Nhiều (Multi-factor selection): Khảo sát cho phép có nhiều lựa chọn/ checkbox
  • Chọn một (Exclusive- factor selection): Khảo sát cho một lựa chọn/loại trừ
  • Đánh giá 5 sao cho các tiêu chí
  • Câu hỏi mở (Text survey): Khảo sát dạng chữ
  • Liên hệ ( Contact Form): Nhập thông tin liên hệ
 • Khảo sát tổng hợp

  • Tổng hợp (Mixed Survey): Cho phép ghép nhóm các khảo sát thành một khảo sát.

Lưu ý:

 • Để có thể sử dụng bạn cần "kích hoạt" khảo sát trong phần "Cập nhật".

 • Cần nhập cả phần câu hỏi Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Video giới thiệu các loại khảo sát

Check-list cấu hình

 1. Thết kế khảo sát, lập danh sách các câu hỏi cần thiết.
 2. Tạo các câu hỏi khảo sát trong phần "Quản lý khảo sát".
 3. Tạo luồng khảo sát bằng khảo sát tổng hợp
 4. Tạo nhóm thiết bị
 5. Tạo thiết bị
 6. Kết nối thiết bị vào hệ thống

Quản lý khảo sát

Để tạo một khảo sát bạn truy cập vào tài khoản. Trên trang "Quản lý khảo sát" bạn chọn thêm mới

Khảo sát CSAT

Khảo sát CSAT

 • "Câu hỏi ý kiến phản hồi" bạn có thể bỏ trống

Kết quả hiển thị

Giao diện CSAT

Để thay biểu tượng mặt cười, bạn có thể tạo một bộ sưu tập có 5 hình ảnh. Thể hiện cho cảm xúc từ " Rất không hài lòng" đến "Rất hài lòng".

Trong phần cập nhật thông tin của khảo sát CSAT, Trọng mục bộ sưu tập, Bạn lựa chọn tên bộ sưu tập chứa các biểu tượng cảm xúc mới.

Thay đổi biểu tượng mặt cười

Khảo sát NPS

Khảo sát NPS

 • "Câu hỏi ý kiến phản hồi" bạn có thể bỏ trống

Kết quả hiển thị

Giao diện NPS

Khảo sát CES

Khảo sát CES

 • "Câu hỏi ý kiến phản hồi" bạn có thể bỏ trống

Kết quả hiển thị

Giao diện CES

Khảo Sát FLX

Với khảo sát FLX bạn có thể tạo ra dạng câu hỏi với các mức đánh giá khác nhau, Chẳng hạn tạo ra câu hỏi chỉ với 3, 4-6 mặc cười hoặc thang điểm từ 1 đến 11. Giúp bạn có thể linh hoạt tạo ra các thanh điểm đánh giá khác nhau.

Bạn có thể tùy chọn logic cho loại khảo sát này phù hợp với từng lựa chọn của khách hàng. Tương ứng với mỗi lựa chọn của khách hàng mình có thể đưa ra câu hỏi tiếp theo tương ứng.

Khảo sát flx

Khảo sát với nhiều mức linh hoạt

Để thiết lập khảo sát FLX bạn cần tiết hành theo những bước sau.

Bước 1: Tạo bộ sưu tập để chứa các icon đánh giá

Truy cập "Quản lý bộ sưu tập" -> "Thêm mới" -> Upload.

Bước 2: Đặt tên cho các icon

Click vào hình ảnh đã upload và nhập nội dung vào ô nhận xét.

Đặt tên cho icon đánh giá

Đặt tên cho icon đánh giá

Bước 3: Tạo khảo sát FLX

Truy cập phần "Quản lý khảo sát" -> Thêm mới -> chọn loại khảo sát là "FLX"

Loại khảo sát FLX

Loại khảo sát FLX

Bước 4: Thêm khảo sát thành phần

Thêm khảo sát thành phần FLX

Thêm khảo sát thành phần

Khảo sát thành phần hay còn gọi là các khảo sát con. Được sử dụng khi rẽ nhánh khảo sát. Các khảo sát NPS, CSAT, CES thường được chia làm 2 phần: Đánh giá xấu ( Không hài lòng ) và đánh giá tốt ( Hài lòng).

* Lưu ý: 
- Khảo sát NPS không thể thêm khảo sát CSAT làm khảo sát con.

Thêm khảo sát thành phần

Sau đó bạn lựa chọn khảo sát con cho từng trường hợp tốt/kém.

khảo thành phần

Đối với loại khảo sát FLX, bạn có thể thêm khảo sát thành phẩn tương ứng với từng lựa chọn.

khảo thành phần FLX

Các loại khảo sát thành phần

Các loại khảo sát chọn nhiều, chọn một, 5 sao, câu hỏi mởi, liên hệ được gọi tên là các khảo sát thành phần.

Video hướng dẫn cách cấu hình khảo sát.

Câu hỏi phụ

Đối với các khảo sát chọn nhiều, chọn một và 5 sao, phần "Câu hỏi phụ" chính là các lựa chọn/ tiêu chí để khách hàng lựa chọn.

Cập nhật câu hỏi phụ

Bạn có thế sử dụng chuột kéo thả để thay đổi vị trị câu hỏi ở cột “STT”. Hoặc Bạn muốn ẩn các tiêu chí không còn phù hợp nữa khỏi khảo sát, Bạn có thể thay đổi tại cột “Trạng thái”. Các ô tối màu sẽ bị ẩn đi, các ô xanh dương sẽ được hiển thị. Sau đó chọn “cập nhật” để lưu thông tin.

Thứ tự câu hỏi phụ

Khảo sát chọn nhiều

Khảo sát chọn nhiều là loại khảo sát trong đó khách hàng có thể chọn nhiều tiêu chí.

Khảo sát mfs

Kết quả

Giao diện mfs

Khảo sát nhiêu lựa chọn có hình ảnh

Giao diện mfs

Khảo sát chọn một

Khảo sát chọn một là loại khảo sát trong đó khách hàng chỉ được chọn 1 tiêu chí.

Khảo sát efs

Kết quả

Giao diện efs

Khảo sát 1 lựa chọn/ loại trừ có hình ảnh.

Giao diện efs

Rẽ nhánh cho khảo sát chọn một

Đối với khảo sát chọn một, với mỗi lựa chọn chúng ta có thể cài đặt các câu khảo sát khác nhau bằng cách thêm "Khảo sát thành phần".

Điều kiện chọn một

Chọn "câu hỏi phụ" và "khảo sát". Chẳng hạn mình muốn khi khách hàng lựa chọn "Sự phục vụ" thì sẽ hiển thị ra danh sách nhân viên. Thì mục "Chọn một câu hỏi phụ" sẽ chọn "Sự phục vụ" . Mục "Chọn khảo sát" sẽ lựa chọn câu hỏi khảo sát có danh sách nhân viên.

Điều kiện chọn một

Khảo sát đánh giá 5 sao

Đối với loại khảo sát này, cuối mỗi "câu hỏi phụ" sẽ hiển thị 5 sao. Khách hàng đánh giá thông qua số sao của tiêu chí.

Khảo sát rating

Kết quả

Giao diện rating

Khảo sát dạng đánh giá có hình ảnh

Giao diện rating

Khảo sát câu hỏi mở

Khảo sát text

Giao diện text

Khảo sát liên hệ

Trong một bảng khảo sát, nếu bạn muốn khách hàng để lại thông tin trên một trang riêng. Bạn có thể tạo thêm khảo sát "Liên hệ"

Bước 1: truy cập “Quản lý khảo sát” chọn “Thêm mới”

Khảo sát liên hệ

Bước 2: Chọn trường hiển thị và thuộc tích cho câu hỏi.

Khảo sát liên hệ 2

Để thay đổi câu hỏi hoặc muốn thêm hoặc ẩn bớt các trường thông tin liên hệ của khách hàng như số điện thoại, Email hay địa chỉ. Bạn vào cập nhật khảo sát là được.

Cập nhật liên hệ

Khảo sát tổng hợp

Khảo sát mix_survey

Khảo sát tổng hợp hay Mixed surveys là một khảo sát trong đó sẽ chứa tất cả các loại khảo sát trên.

Bạn có thể sử dụng trong trường hợp mà có nhu cầu hỏi khách hàng nhiều câu hỏi khác nhau.

Bằng cách sắp xếp các khảo sát con Bạn đã tạo ra một quy trình khảo sát linh hoạt

Để thêm các khảo sát thành phần vào Mixed surveys bạn chọn menu ở cuối khảo sát, chọn tiếp "Khảo sát thành phần".

Quản lý khảo sát

Chọn list để hiện ra các khảo sát bạn có thể thêm, chọn thêm để cập nhật

Quản lý khảo sát

Muốn thay đổi thứ tự các khảo sát, bạn chỉ cần kéo thả đúng theo vị trí bạn mong muốn, hệ thống sẽ tự động cậm nhật.

Video hướng dẫn tạo khảo sát tổng hợp.