logo hearme

Ý nghĩa hệ thống phân quyền

Hệ thống phân quyền đặc biệt có giá trị khi doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc hoạt động dạng chuỗi các nhà hàng, cửa hàng, chi nhánh. Khi đó một người không thể quản lý nhiều tác vụ hay vị trí kinh doanh được mà cần phải chia sẻ công việc cho nhiều người/ phòng ban khác nhau.

Hệ thống phân quyền giúp phân tách chức năng, vai trò của mỗi người trong hệ thống. Mỗi người đảm nhiệm một hoặc một số chức năng nhất định tránh tình trạng đảm nhận nhiều chức năng và tiếp nhận quá nhiều thông tin.

Đồng thời tính năng phân tách dữ liệu khi phân quyền cũng giúp doanh nghiệp bảo mật thông tin tốt hơn. Mỗi người chỉ xem được các dữ liệu thuộc quyền quản lý của mình mà không thể xem các dữ liệu của những vị trí khác.

Các quyền trong hệ thống

Các quyền trong hệ thống mô phỏng theo các cấp bậc trong doanh nghiệp/ tổ chức. Mỗi thành viên tham gia giữ một nhiệm vụ nhất định như những bánh xe giúp doanh nghiệp vận hành.

Cấu trúc phân quyền

Cấu trúc phân quyền

Owner - Chủ sở hữu

Owner là tải khoản khởi tạo thông tin doanh nghiệp và có quyền cao nhất. Owner có quyền thêm các tài khoản khác trên hệ thống hearme tham gia vào doanh nghiệp để phụ trách những nhiệm vụ cụ thể.

Admin - Quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền thực thi cao nhất trong tổ chức. Quyền quản lý khảo sát, thiết bị, nhóm thiết bị, tạo các chương trình điểm thưởng hay phân quyền cho các thành viên trong tổ chức.

Service - Dịch vụ

Service sẽ quản lý các chương trình thưởng điểm và quản lý mã thưởng. Ngoài ra sẽ không có quyền tạo hoặc chỉnh sửa liên quan đến việc cấu hình khảo sát và thiết bị.

Bộ phận này thường là thu ngân, hoặc marketing liên quan đến các chương trình loyalty - khách hàng trung thành hoặc khuyễn mãi của doanh nghiệp.

  • Ví dụ: Sau khi khách khảo sát xong sẽ có một mã thưởng điểm. Khi khách hàng sử dụng mã này để được tích điểm hoặc đổi quà. Bạn thu ngân sẽ có nhiệm vụ kiểm tra mã thưởng và áp dụng chương trình đó cho khách hàng.

Config - Cấu hình

Config thông thường là người sẽ làm nhiệm vụ cài đặt trong hệ thống, Quản lý các khảo sát, nhóm thiết bị và thiết bị. Config sẽ không có quyền cấu hình các chương trình điểm thưởng như service.

Operator - Điều hành

Operator là người phụ trách một vấn đề nhất định trong doanh nghiệp như vậy trên hệ thống sẽ được giao nhiệm vụ quản lý một hoặc toàn bộ các khảo sát trên hệ thống.

  • Ví Dụ: anh Công được giao quản lý về chất lượng hài lòng tại nhà hàng, Mọi đánh giá về chất lượng dịch vụ của nhà hàng thì anh Công đều có thể xem và nhận được thông báo khi có khách hàng phàn nàn.

Monitor - Giám sát

Monitor là người phụ trách một khu vực hoặc công việc cụ thể sẽ làm nhiệm vụ giải quyết các phát sinh từ một nhóm thiết bị, hoặc cũng có thể chỉ định phụ trách một thiết bị cụ thể.

  • Ví dụ: Chị Hoa có vai trò dọn dẹp vệ sinh khu vực A, khi có khách hàng phản hồi khu vực A cần dọn dẹp thì sẽ có thông báo đến cho Hoa cảnh báo về đánh giá xấu của khách hàng.

Thêm mới một doanh nghiệp

Mỗi tài khoản hearme có thể thêm mới nhiều doanh nghiệp bằng cách chọn: account -> Danh sách tổ chức -> Thêm mới.

Thêm mới tổ chức

  • Sau đó nhập thông tin tổ chức muốn tạo, rồi chọn "Thêm mới" để lưu.

Thêm mới tổ chức

  • Để có thể sửa thông tin bạn chọn Sửa và thay đổi thông tin + thêm logo.

Xem thêm: Hướng dẫn thêm logo cho doanh nghiệp

Thêm mới nhóm quyền

Nhóm quyền thể hiện vai trò của một người hoặc nhóm người trong doanh nghiệp của bạn. Tùy vào quy mô và các nhiệm vụ cần thiết trong doanh nghiệp mà bạn tạo ra nhóm có quyền khác nhau. Chú ý đặt tên nhóm sao cho dễ dàng quản lý, và phân rõ được nhiệm vụ của các nhóm.

Thêm mới nhóm quyền

  • Ví dụ: Một người phụ trách sẽ đứng quyền Admin. Dưới đó sẽ có các nhóm khác.

Người phụ trách khu A - quyền Monitor cho khu vực Hà Nội

Người phụ trách Khu B - quyền Monitor cho khu vực Hồ Chí Minh

Người chịu trách nhiệm vấn Đề C - quyền Operator cho việc khảo sát dịch vụ

Thêm mới nhóm quyền

Phân quyền

Để có thể phân quyền cho một ai đó trong tổ chức/ doanh nghiệp của bạn, điều kiện là người đó phải có tài khoản trên hearme.vn .

Sau khi bạn tạo các nhóm quyền bằng cách bạn vào mục "Phân quyền".

Cách phân quyền

Tìm thành viên trên hệ thống thông qua "Họ tên", "Email" hoặc "Tên truy cập" trên thanh tìm kiếm.

Cách phân quyền