logo hearme

Ý nghĩa hệ thống phân quyền

Hệ thống phân quyền đặc biệt có giá trị khi doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc hoạt động là một chuỗi các nhà hàng, cơ sở. Công việc quản trị vận hành có rất nhiều người tham gia.

Bên cạnh giá trị đo lường và dự báo xu hướng khách hàng, Hệ thống này nhằm chuyển hóa trực tiếp những phản hồi của khách hàng thành hành động.

Từ đó doanh nghiệp có được một dịch vụ khác hàng hoàn hảo vì luôn đáp ứng tức thời mong muốn và yêu cầu của khách hàng.

Các quyền trong hệ thống

Các quyền này mô phỏng những cấp bậc trong doanh nghiệp/ tổ chức, Tất cả các thành viên tham gia giữ một nhiệm vụ nhất định như những bánh xe giúp doanh nghiệp vận hành.

Cấu trúc phân quyền

Cấu trúc phân quyền

Owner - Chủ sở hữu

Owner là tải khoản khởi tạo thông tin doanh nghiệp và có quyền cao nhất. Owner có thể chỉ định, thêm các tài khoản khác trên hệ thống tham gia vào doanh nghiệp để phụ trách những nhiệm vụ cụ thể.

Admin - Quản trị viên

Quản trị viên là người có quyền thực thi cao nhất trong tổ chức. Có quyền với tất cả các dữ liệu trong tài khoản.Quyền quản lý khảo sát, thiết bị, nhóm thiết bị. Các đánh giá, phản hồi của khách hàng.

Admin cũng có thể quản lý thành viên thêm, xóa các thành viên của tổ chức. Chuyển một thành viên từ "Nhóm quyền" này sang "nhóm quyền" khác.

Service - Dịch vụ

Người làm service sẽ quản lý các chương trình thưởng điểm và quản lý mã thưởng. Ngoài ra sẽ không có quyền tạo hoặc chỉnh sửa liên quan đến các phần khác như khảo sát, nhóm thiết bị và thiết bị.

Bộ phận này thường là thu ngân, hoặc marketing liên quan đến các chương trình loyalty - khách hàng trung thành hoặc Promo - khuyễn mãi của doanh nghiệp.

Ví dụ: Bạn Hà làm thu ngân tại nhà hàng, sau khi khách khảo sát xong sẽ có một mã thưởng điểm. Khi đó khách hàng có thể sử dụng mã này để được tích điểm hoặc đổi quà . Hà sẽ có nhiệm vụ kiểm tra mã thưởng và áp dụng chương trình đó cho khách hàng.

Config - Cấu hình

Config thông thường là người sẽ làm nhiệm vụ cài đặt trong hệ thống, Quản lý các khảo sát, nhóm thiết bị và thiết bị. Config sẽ không có quyền cấu hình các chương trình điểm thưởng như service.

Operator - Điều hành

Người Operator là người phụ trách một vấn đề nhất định trong doanh nghiệp như vậy trên hệ thống sẽ được giao nhiệm vụ quản lý một hoặc toàn bộ các khảo sát trên hệ thống.

Ví Dụ: anh Công được giao quản lý về chất lượng hài lòng tại nhà hàng, Mọi đánh giá về chất lượng dịch vụ của nhà hàng thì anh Công đều có thể xem và nhận được thông báo khi có khách hàng phàn nàn.

Monitor - Giám sát

Người Monitor là người phụ trách một khu vực hoặc công việc cụ thể sẽ làm nhiệm vụ giải quyết các phát sinh từ một nhóm thiết bị, hoặc cũng có thể chỉ định phụ trách một thiết bị trong nhóm nào đó.

Chẳng hạn: Chị Hoa có vai trò dọn dẹp vệ sinh khu vực A, Và khi có khách hàng phản hồi rằng khu vực A cần dọn dẹp thì sẽ có tin nhắn đến cho Hoa báo tình trạng đánh giá của khách.

Thêm mới một doanh nghiệp

Với mỗi tài khoản bạn có thể thêm mới nhiều doanh nghiệp bằng cách chọn: account -> Danh sách tổ chức -> Thêm mới.

Thêm mới tổ chức

  • Sau đó nhập thông tin tổ chức muốn tạo, rồi chọn "Thêm mới" để lưu.

Thêm mới tổ chức

  • Để có thể sửa thông tin bạn chọn Sửa và thay đổi thông tin + Thêm Logo.

Xem thêm: Hướng dẫn thêm logo cho doanh nghiệp

Thêm mới nhóm quyền

Nhóm quyền thể hiện vai trò của một người/nhóm người trong doanh nghiệp của bạn. Tùy vào quy mô và các nhiệm vụ cần thiết trong doanh nghiệp mà bạn tạo ra số lượng nhóm khác nhau.

Cách đặt tên nhóm sao cho dễ dàng quản lý, và phân rõ được nhiệm vụ của các nhóm.

Thêm mới nhóm quyền

Ví dụ: Một người phụ trách sẽ đứng quyền Admin. Dưới đó sẽ có các nhóm khác.

Người phụ trách khu A - quyền Monitor cho khu vực A

Người phụ trách Khu B - quyền Monitor cho khu vực B

Người chịu trách nhiệm vấn Đề C - quyền Operator cho việc khảo sát C

Thêm mới nhóm quyền

Phân quyền

Để có thể phân quyền cho một ai đó trong tổ chức/ doanh nghiệp của bạn, điều kiện là người đó phải có tài khoản trên hearme.vn .

Sau khi bạn tạo các nhóm quyền, bạn vào mục "Phân quyền".

Cách phân quyền

và tìm thành viên trên hệ thống thông qua "Họ tên" hoặc "Tên truy cập".

Cách phân quyền