logo hearme

Phiên bản 1.8.6

 • Thêm hình nền
 • Tính năng rẽ nhánh cho câu hỏi chọn một
 • Tính năng chống dò mật khẩu
 • Trung tâm xử lý dữ liệu và tạo báo cáo

Phiên bản 1.8.5

 • Thêm loại khảo sát linh hoạt FLX
 • Thêm Report Plugins - Tích hợp tính năng xem báo cáo
 • Bố sung tính năng báo cáo cho khảo sát tổng hợp

Phiên bản 1.8.1

 • Nhận thông tin khách hàng từ phần mềm khác gửi sang
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Cho phép tích hợp nhiều plugin
 • Quản lý lịch sử mời khảo sát
 • Quản lý các phản hồi của khách hàng.

Phiên bản 1.7.0

 • Thêm tính năng Plugin
 • Thêm tính năng Hook
 • Bổ xung phần "Quản lý mời khảo sát"

Phiên bản 1.6.0

 • Thêm kênh khảo sát Web
 • Thêm kênh khảo sát qua Email/ Gửi email khảo sát cho khách hàng
 • Thêm phần quản lý thông tin khách hàng
 • Cập nhật thêm phần lời cảm ơn

Phiên bản 1.5.5

 • Thêm khảo sát thông tin liên hệ của khách hàng
 • Linh hoạt thay đổi thứ tự câu hỏi phụ trong các khảo sát con
 • Thay đổi vị trí ảnh trong bộ sưu tập
 • Xuất báo cáo đầy đủ

Phiên bản 1.5

Phiên bản 1.4.5

Phiên bản 1.4

Phiên bản 1.3

Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.1

Phiên bản 1.0