logo hearme

Phiên bản 2.5.0

 • Hệ thống quản trị được bổ sung công cụ: Hệ thống tạo báo cáo, Ứng dụng Zeus
 • Hệ thống tạo báo cáo: là ứng dụng phân tích dữ liệu chuyên dụng, có khả năng thay đổi các tham số tạo báo cáo linh hoạt, và có khả năng tích hợp báo cáo vào các hệ thống quản trị khác.
 • Ứng dụng Zeus: có khả năng quản trị khách hàng, đồng bộ thông tin khách hàng với Kiosk lấy ý kiến đánh giá của khách hàng
 • Thêm khảo sát "Hiển thị thông tin": sử dụng để hiển thị thông tin mong muốn đến khách hàng, không có chức năng lấy phản hồi.
 • Thêm cấu hình: Bật / tắt màn hình chào mừng của kênh khảo sát online: email, web

Phiên bản 2.4.0

 • Đăng nhập ứng dụng quản trị trên thiết bị di động bằng mã QRCode
 • Đồng bộ cho toàn bộ các thiết bị trong nhóm

Phiên bản 2.3.0

 • Thêm khảo sát file đính kèm (Attachments)
 • Báo cáo thống kê và xem chi tiết nội dung khảo sát file đính kèm

Phiên bản 2.2.0

 • Thêm khảo sát dạng biểu mẫu (form-based)
 • Cấu hình và hiển thị màu chính trên thiết bị khảo sát
 • Hiển thị linh hoạt màn hình ngang, dọc trên thiết bị khảo sát

Phiên bản 2.1.1

 • Thêm thuộc tính cho khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thị thứ tự ngược cho khảo sát FLX

Phiên bản 2.1.0

 • Module ứng dụng zeus: https://hearme.vn/zeus, cho phép đồng bộ thông tin khách hàng và phản hồi
 • Quản lý hạn mức của tài khoản: số lượng máy, số lượng user
 • Hỗ trợ ngôn ngữ "Tiếng Hàn" trên màn hình khảo sát
 • Cấu hình lời xin lỗi - sử dụng trong trường hợp khách hàng đánh giá kém

Phiên bản 2.0.4

 • Hỗ trợ ngôn ngữ "Tiếng Trung" và "Tiếng Nga" trên màn hình khảo sát

Phiên bản 2.0.1

 • Lọc danh sách phản hồi theo trạng thái
 • Thêm trường "Room number" (Số phòng) cho khảo sát Contact (Liên hệ)

Phiên bản 2.0.0

 • Trang cộng đồng công khai kết quả đánh giá, phản hồi
 • Tính năng tích hợp cho trang thương mại điện tử

Phiên bản 1.9.1

 • Thêm tính năng đối tượng phản hồi
 • Thêm tính năng quản lý theme

Phiên bản 1.9.0

 • Cài đặt ngôn ngữ
 • Tùy chỉnh nhãn các mức đánh giá CSAT
 • Thêm chú thích cho các tiêu chí
 • Cho hiện cảnh báo trên website
 • Tích hợp kênh khảo sát lên website dạng popup
 • Rút ngắn mã thưởng điểm và có thể download danh sách mã thưởng

Phiên bản 1.8.6

 • Thêm hình nền
 • Tính năng rẽ nhánh cho câu hỏi chọn một
 • Tính năng chống dò mật khẩu
 • Trung tâm xử lý dữ liệu và tạo báo cáo

Phiên bản 1.8.5

 • Thêm loại khảo sát linh hoạt FLX
 • Thêm Report Plugins - Tích hợp tính năng xem báo cáo
 • Bố sung tính năng báo cáo cho khảo sát tổng hợp

Phiên bản 1.8.1

 • Nhận thông tin khách hàng từ phần mềm khác gửi sang
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Cho phép tích hợp nhiều plugin
 • Quản lý lịch sử mời khảo sát
 • Quản lý các phản hồi của khách hàng.

Phiên bản 1.7.0

 • Thêm tính năng Plugin
 • Thêm tính năng Hook
 • Bổ xung phần "Quản lý mời khảo sát"

Phiên bản 1.6.0

 • Thêm kênh khảo sát Web
 • Thêm kênh khảo sát qua Email/ Gửi email khảo sát cho khách hàng
 • Thêm phần quản lý thông tin khách hàng
 • Cập nhật thêm phần lời cảm ơn

Phiên bản 1.5.5

 • Thêm khảo sát thông tin liên hệ của khách hàng
 • Linh hoạt thay đổi thứ tự câu hỏi phụ trong các khảo sát con
 • Thay đổi vị trí ảnh trong bộ sưu tập
 • Xuất báo cáo đầy đủ