logo hearme

Phiên bản 2.4.0

 • Đăng nhập ứng dụng quản trị trên thiết bị di động bằng mã QRCode
 • Đồng bộ cho toàn bộ các thiết bị trong nhóm

Phiên bản 2.3.0

 • Thêm khảo sát file đính kèm (Attachments)
 • Báo cáo thống kê và xem chi tiết nội dung khảo sát file đính kèm

Phiên bản 2.2.0

 • Thêm khảo sát dạng biểu mẫu (form-based)
 • Cấu hình và hiển thị màu chính trên thiết bị khảo sát
 • Hiển thị linh hoạt màn hình ngang, dọc trên thiết bị khảo sát

Phiên bản 2.1.1

 • Thêm thuộc tính cho khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thị thứ tự ngược cho khảo sát FLX

Phiên bản 2.1.0

 • Module ứng dụng zeus: https://hearme.vn/zeus, cho phép đồng bộ thông tin khách hàng và phản hồi
 • Quản lý hạn mức của tài khoản: số lượng máy, số lượng user
 • Hỗ trợ ngôn ngữ "Tiếng Hàn" trên màn hình khảo sát
 • Cấu hình lời xin lỗi - sử dụng trong trường hợp khách hàng đánh giá kém

Phiên bản 2.0.4

 • Hỗ trợ ngôn ngữ "Tiếng Trung" và "Tiếng Nga" trên màn hình khảo sát

Phiên bản 2.0.1

 • Lọc danh sách phản hồi theo trạng thái
 • Thêm trường "Room number" (Số phòng) cho khảo sát Contact (Liên hệ)

Phiên bản 2.0.0

 • Trang cộng đồng công khai kết quả đánh giá, phản hồi
 • Tính năng tích hợp cho trang thương mại điện tử

Phiên bản 1.9.1

 • Thêm tính năng đối tượng phản hồi
 • Thêm tính năng quản lý theme

Phiên bản 1.9.0

 • Cài đặt ngôn ngữ
 • Tùy chỉnh nhãn các mức đánh giá CSAT
 • Thêm chú thích cho các tiêu chí
 • Cho hiện cảnh báo trên website
 • Tích hợp kênh khảo sát lên website dạng popup
 • Rút ngắn mã thưởng điểm và có thể download danh sách mã thưởng

Phiên bản 1.8.6

 • Thêm hình nền
 • Tính năng rẽ nhánh cho câu hỏi chọn một
 • Tính năng chống dò mật khẩu
 • Trung tâm xử lý dữ liệu và tạo báo cáo

Phiên bản 1.8.5

 • Thêm loại khảo sát linh hoạt FLX
 • Thêm Report Plugins - Tích hợp tính năng xem báo cáo
 • Bố sung tính năng báo cáo cho khảo sát tổng hợp

Phiên bản 1.8.1

 • Nhận thông tin khách hàng từ phần mềm khác gửi sang
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Cho phép tích hợp nhiều plugin
 • Quản lý lịch sử mời khảo sát
 • Quản lý các phản hồi của khách hàng.

Phiên bản 1.7.0

 • Thêm tính năng Plugin
 • Thêm tính năng Hook
 • Bổ xung phần "Quản lý mời khảo sát"

Phiên bản 1.6.0

 • Thêm kênh khảo sát Web
 • Thêm kênh khảo sát qua Email/ Gửi email khảo sát cho khách hàng
 • Thêm phần quản lý thông tin khách hàng
 • Cập nhật thêm phần lời cảm ơn

Phiên bản 1.5.5

 • Thêm khảo sát thông tin liên hệ của khách hàng
 • Linh hoạt thay đổi thứ tự câu hỏi phụ trong các khảo sát con
 • Thay đổi vị trí ảnh trong bộ sưu tập
 • Xuất báo cáo đầy đủ