success business

TỪ CHIẾN LƯỢC,
QUY TRÌNH ĐẾN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Quy trình tốt, giải pháp công nghệ phù hợp tạo
nên Trải nghiệm khách hàng vượt trội
TRIỂN KHAI TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
CÙNG ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA
Chúng tôi cung cấp dịch vụ xuyên xuốt quá trình triển khai Trải nghiệm khách hàng
01
03
TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ, QUY TRÌNH ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
TƯ VẤN LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
ĐỒNG HÀNH ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
02
04
01
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
02
XÂY DỰNG QUY TRÌNH
03
TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
04
ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Tư vấn chiến lược Trải nghiệm khách hàng


Mục tiêu:

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU, PHẠM VI, VÀ LỊCH TRÌNH TRIỂN KHAI

Hành đông:

(1) Thảo luận với lãnh đạo để hiểu rõ định hướng chiến lược chung dự án.
(2) Trao đổi về mục tiêu và phạm vi của dự án.
(3) Thành lập nhóm dự án.
(4) Đào tạo, hội thảo, trang bị kiến thức về Trải nghiệm khách hàng và đo lường hài lòng khách hàng.
(5) Phân công nhiệm vụ và lên lịch trình của dự án.

Kết quả:

(1) Nhóm dự án được trang bị kiến thức về đo lường TNKH, hiểu mục tiêu và định hướng của công ty cho dự án thời gian tới.
(2) Lịch trình và kế hoạch triển khai dự án.
(3) Thành lập nhóm dự án đo trải nghiệm khách hàng.

Tư vấn Quy trình đo lường, quản trị Trải nghiệm khách hàng phù hợp


Mục tiêu:

XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG TRONG NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN

Hành đông:

(1) Khảo sát hiện trạng.
(2) Làm việc cùng nhóm dự án để xây dựng hành trình khách hàng, quy trình thiết kế trải nghiệm khách hàng.
(3) Xây dựng phương án đo lường.
(4) Xây dựng phương án và lựa chọn giải pháp công nghệ.

Kết quả:

(1) Kế hoạch quản trị và đo lường TNKH trong dài hạn.
(2) Kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn ngắn hạn.
(3) Qui trình xử lý dữ liệu ngắn hạn (kiểm soát dịch vụ) và dài hạn (Đo lường, phân tích và cải thiện).
(4) Phương án giải pháp công nghệ và kế hoạch triển khai.

Đồng hành cùng doanh nghiệp quản trị Trải nghiệm khách hàng


Mục tiêu:

THỰC HIỆN ĐO LƯỜNG VÀ QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG THEO KẾ HOẠCH

Hành đông:

(1) Thực thi việc đo lường và xử lý dữ liệu.
(2) Phân tích, tổng hợp dữ liệu và đưa ra các báo cáo, tư vấn doanh nghiệp ra quyết định.

Kết quả:

Kết quả đo lường

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN
XUẤT SẮC

Đội ngũ giàu kinh nghiệm, đã tham gia quản trị Trải nghiệm khách hàng tại các tập đoàn lớn

Bà Lưu Xuân Quý

Có 10 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao, chuyên gia dịch vụ khách hàng, trải nghiệm khách hàng, giảng viên cao cấp.

Bà Lê Hoàng Nga

Có 8 năm kinh nghiệm về thiết kế trải nghiệm Khách hàng ở các tập đoàn tài chính, bảo hiểm với các chứng chỉ thực hành về Xây dựng trải nghiệm khách hàng của Forrester và chứng chỉ thực hành tư duy thiết kế của Luma

Ông Hàn Thủy

5 năm kinh nghiệm làm Trải nghiệm khách hàng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Thông tin liên hệ
Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi
theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH HEARME
Văn phòng Toong, tầng 3, số 8, đường Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
contact@hearme.vn
+84 912 083 463
+84 24 6663 5539
Bạn cần chúng tôi hỗ trợ
điều gì
Thông tin của bạn