Cải thiện trải nghiệm học viên,
giảng viên, xây dựng thương
hiệu đào tạo danh tiếng

Giảng viên gắn bó trường học
Học viên luôn ủng hộ, giới thiệu
success business
CÁC THÁCH THỨC
VỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Kiểm soát chất lượng đào tạo và dịch vụ phụ trợ
Cạnh tranh giữa các cơ sở đào tạo
Giải pháp để tăng thiện cảm và mức gắn kết của sinh viên, giảng viên và cán bộ đào tạo
Giải pháp đo trải nghiệm học viên

1. Mục tiêu đo

Đo lường khả năng tiếp cận với các dịch vụ đào tạo của trường
Đo lường mức độ hài lòng của học sinh, sinh viên về dịch vụ đào tạo
Đo lường mức độ ủng hộ của học viên đối với dịch vụ đào tạo của nhà trường

2. Điểm chạm, kênh đo

Tại các điểm chạm, trên kênh Online và Offline
Các kênh đo: Kiosk, Web, Social network, Email, QR Code
ĐO TRẢI NGHIỆM GIẢNG VIÊN

1. Mục tiêu đo

Nắm bắt nguyện vọng của đội ngũ giảng viên, nhân viên của trường học
Đo mức độ gắn bó với trường học của đội ngũ cán bộ, giảng viên

2. Điểm chạm, kênh đo

Kênh Email
Kiosk đặt tại văn phòng nhà trường
LỢI ÍCH
Kiểm soát, đảm bảo chất lượng dạy và học
Tăng thiện cảm, gắn kết của sinh viên/Cán bộ, giảng viên đối với nhà trường
Cải thiện mối quan hệ giữa sinh viên - giảng viên - nhà trường
Giúp các giảng viên tạo dựng hình ảnh, xây dựng danh tiếng cho bản thân và nhà trường
Kích thích thầy cô giáo nâng cao khả năng chuyên môn và thay đổi cách giảng dạy, tận tình và chu đáo hơn với học sinh
Quản trị trải nghiệm tệ, ngăn chặn trải nghiệm tệ lan truyền
Tạo môi trường học tập lý tưởng, giúp người học phát huy hết năng lực bản thân, tạo thành tích cao nhất