success business

CHI PHÍ LINH HOẠT PHÙ HỢP NHU CẦU CỦA DOANH NGHIỆP

Áp dụng cho doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn
success business

Thiết bị Kiosk tiêu chuẩn

Sử dụng Kiosk để lấy đánh giá tại các điểm dung cấp dịch vụ
Chi phí đầu tư cho kiosk lấy đánh giá của khách hàng sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại thiết bị mà doanh nghiệp muốn sử dụng
Mua hàng tại hearme shop:
GÓI PHẦN MỀM ONCLOUD
Sử dụng phần mềm dạng cloud, khách hàng có thể triển khai giải pháp công nghệ hearme rất nhanh, với chi phí rất tiết kiệm
Phù hợp với quy mô triển khai dưới 30 điểm đo (touch points)

GÓI THỬ NGHIỆM

Miễn phí

Được gửi 100 tin phản hồi về hệ thống

Sử dụng tất cả các chức năng cơ bản

Không giới hạn số lượng câu hỏi

Không giới hạn số lượng điểm đo

Nhận cảnh báo

Xem báo cáo, thống kê dữ liệu

API và SDK để tích hợp hệ thống

GÓI DOANH NGHIỆP

2.100.000 VNĐ/1 máy/1 năm

Sử dụng tất cả các chức năng cơ bản

Không giới hạn phản hồi

Không giới hạn số lượng câu hỏi

Nhận cảnh báo

Xem báo cáo, thống kê dữ liệu

API và SDK để tích hợp hệ thống

 

Lựa chọn thêm

Gói tài khoản phân quyền hm_u1 (Cho 1 người dùng, 1 năm): 600.000 VNĐ/người dùng/năm

Cài đặt khảo sát Online với tên miền doanh nghiệp hm_dm1: 6,000,000 VNĐ/ domain/năm

GÓI PHẦN MỀM ON-PREMISES
Khi doanh nghiệp có quy mô đo Trải nghiệm khách hàng tại 30 điểm đo trở lên, gói phần mềm On-Premises sẽ là giải pháp tối ưu

Áp dụng cho doanh nghiệp có quy mô 30 điểm đo trở lên

Doanh nghiệp mua bản quyền phần mềm và cài đặt trên hệ thống máy chủ của doanh nghiệp

Bản quyền phần mềm được sử dụng vĩnh viễn

Phí bản quyền thanh toán một lần ban đầu

Miễn phí gói bảo trì, nâng cấp năm đầu tiên

Lựa chọn thêm

Dịch vụ bảo trì, nâng cấp: có chi phí là 20% phí bản quyền phần mềm

DỊCH VỤ TƯ VẤN
Đội ngũ chuyên gia tư vấn về Trải nghiệm khách hàng sẽ mang đến cho doanh nghiệp nhiều giá trị
Doanh nghiệp sẽ có phương pháp tốt, quy trình phù hợp để triển khai chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm
Cách nhanh nhất xây dựng đội ngũ làm trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp
Đưa ra được quyết định đúng ngay từ những bước khởi động đầu tiên

GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với định hướng của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ giúp quý khách có được định hướng vững chắc

Xây dựng đội ngũ cốt lõi có kiến thức cơ bản về Trải nghiệm khách hàng

Lộ trình triển khai theo từng giai đoạn, phù hợp với kế hoạch của doanh nghiệp

GÓI TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY TRÌNH QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Xây dựng đội ngũ triển khai

Xây dựng quy trình đo lường

Xây dựng quy trình quản trị trải nghiệm khách hàng

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Lựa chọn giải pháp công nghệ

GÓI ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Phối hợp cùng các bộ phận để quản trị trải nghiệm khách hàng

Phân tích xử lý dữ liệu và đưa ra các phương án cải thiện TNKH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
Xây dựng chiến lược quản trị Trải nghiệm khách hàng cùng hearme