Xây dựng sản phẩm khách hàng yêu thích

“Thành công không phải là đưa ra tính năng mới, mà là học cách giải quyết vấn đề của khách hàng”

___Eric Ries___

Các thách thức

Duy trì vị trí dẫn đầu thị trường bằng những sản phẩm có tính năng vượt trội, và phù hợp với nhu cầu của khách hàng
GIẢI PHÁP
Thường xuyên lấy đánh giá của khách hàng về các vấn đề sau

Tính năng sản phẩm

Giá cả

Mức độ hài lòng

Mức độ trung thành, ủng hộ

LỢI ÍCH

Luôn thấu hiểu nhu cầu của khách hàng

Định vị sản phẩm và phân loại khách hàng